TREBALLS

Mostres de diferents treballs industrials i publicitaris.

ESTUDIS

Alguns treballs de retrat d'estudi.

MANLLEU

Fotografies de Manlleu.

ANTIGUES

Fotografies antigues de Manlleu de l'arxiu de Xavier Valls Mas

ALTRES

Altres fotografies.

Carrer del Pont, 3 - 08560 Manlleu     Tel. 938 510 691     valls@vallsfoto.com