FOTOGRAFIA INDUSTRIAL

Fotografia de maquinària industrial, objectes, arquitectura, etc., per a catàlegs, publicitat, web...

FOTOGRAFIA D'ESTUDI

Fotografia d’estudi en sessions personals (retrats, naixements, models, esdeveniments) i bodegons.

MANIPULACIÓ DIGITAL

Retoc digital de fotografies industrials, eliminació d'objectes indesitjats, fotomuntatges, etc.

Recuperació de fotografies antigues.

Carrer del Pont, 3 - 08560 Manlleu     Tel. 938 510 691     valls@vallsfoto.com